ERF - ENERGIENEUTRAAL WONEN EN WERKEN

Woning Apeldoorn

MGA ontwerpt ruimte om iets moois en aangenaams te maken, iets wat gezond is en duurzame kwaliteit heeft. Duurzame kwaliteit in ruimte, in gebruik van (natuurlijke) materialen en detaillering en in bijvoorbeeld zelfvoorzienende systemen voor energie. Door nauwe samenwerking met de opdrachtgever en gebruiker komen we tot een ontwerp op maat dat optimaal de visie en wensen van de opdrachtgever vertaalt.