AUTO REVERSE - PRIJSVRAAG SNELWEGHUIS - 1STE PRIJS

Opgave: Europese prijsvraag Snelweghuis/Motorway Home

Team: Mark Groen & Estelle Batist

Uitslag: 1ste PRIJS

Jaar: 2002

Ruimte is schaars en de grond rond snelwegen wordt sterk onderbenut. De omgeving van de snelweg wordt slechts gekenmerkt door een laagwaardig en weinig intensief gebruik van ruimte.

Uitgangspunt van het ontwerp is om de snelwegzone efficiënt te benutten en de bereikbaarheid van de snelweg uit te buiten. De snelweg bestaat uit banen met verschillende snelheden; 120, 90  en 50 km/h. Basis is het uit elkaar halen van snelwegbanen met tegenovergestelde (reversed) rijrichtingen op het begin en eindpunt van een lokatie. Binnen deze lokatie hoeven verkeersstromen elkaar niet te kruisen, waardoor een snelle en efficiente doorstroming plaatsvindt. In het ontstane infralandschap bestaan kansen voor een multifunctioneel programma met een zeer goede bereikbaarheid.

De wegenstructuur tussen de snelwegbanen, waar 50 km per uur wordt gereden in één richting, maakt wonen mogelijk aan de afslag (tevens oprit) van de snelweg. De nieuwe ontsluitingsmethode biedt op zijn beurt weer nieuwe woontypes met aandacht voor dynamiek en landschap.

De snelweg wordt een generator voor dagelijkse activiteiten als wonen, werken en recreëren, zodat verkeer en bebouwing van elkaar kunnen profiteren.

 

Jury rapport:

Deze inzending wordt door de jury gewaardeerd als zeer overtuigend en compleet. De autosnelweg zelf is op geraffineerde wijze onderdeel gemaakt van de oplossing. Het is een goed doorgewerkt idee, dat uitmondt in een zeer aannemelijk totaalprogramma voor het snelweghuis. Het plan komt krachtig over vanwege de stoere vormentaal. De presentatie is zorgvuldig opgebouwd en geeft uitstekend inzicht in de gedachtenwereld van de ontwerpers. Graag kende de jury aan deze inzendig de eerste prijs toe.

 

Jury:

Jo Coenen, Jan Brouwer, Francine Houben, Luc Deleu, Dirk Sijmons, Tracy Metz en Gar Hendriks