architectuur - interieur - meubelontwerp

Als architect ontwerp ik ruimte waar mensen zich lekker voelen, die gezond is en duurzame kwaliteit heeft. Ruimte heeft waarde en gaat lang mee als mensen er aangenaam in kunnen wonen, werken of spelen, als deze aanpasbaar is of in te vullen naar eigen behoefte. Voor nu en in de toekomst.

Wat gezond is voor de mens is ook gezond voor de leefomgeving, en andersom. Daarom streef ik naar een manier van bouwen met een minimale impact op het milieu. Het gebruik van natuurlijke (bouw)materialen, zelfvoorzienende systemen voor energie en hergebruik van (regen)water dragen hier aan bij. Zo is een dampopen gebouw dat natuurlijk ademt door de toepassing van natuurlijke bouw- en isolatiematerialen gezonder en heeft meer leefcomfort dan een gebouw dat is afgesloten door folies.

Een thema dat mij erg interesseert is vergroening van de leefomgeving. Ik geloof dat zichtbaarheid, nabijheid en vervlechting van ‘het buiten’ in de gebouwde omgeving bijdraagt aan het goed voelen in een gebouw. Daarnaast draagt een groene omgeving bij aan de versterking van de ecodiversiteit waar we allemaal deel van uitmaken. Waar mogelijk onderzoek ik dit in projecten of zelf geïnitieerde studies. 

Bij de ontwikkeling van het ontwerp wordt nauw samengewerkt met de opdrachtgever. Een ontwerp op maat vraagt namelijk om bewuste keuzes. Het begint bij het goed doorspreken van het programma van wensen en budget. Deze worden vervolgens vertaald naar verschillende uitgewerkte ruimtelijke denkrichtingen. Door deze plannen naast elkaar te leggen kunnen bewuste (praktische en esthetische) keuzes gemaakt worden. Na het bepalen van de gewenste ruimtelijke opzet (het voorlopig ontwerp) wordt gewerkt naar het definitief ontwerp. Daarin wordt het plan verder uitwerkt in materiaal keuzes, de belangrijkste detailleringen en hoofdopzet van de draagconstructie. Aan het eind van deze fase wordt, indien nodig, de omgevingsvergunning aangevraagd. In de bouwvoorbereiding wordt het plan verder uitgewerkt en zorgvuldig gedetailleerd en worden aannemers om een offerte gevraagd. Na de gunning volgt de bouw, waarvoor ik de bouwbegeleiding kan verzorgen.

 

Om de mogelijkheden van uw wensen door te bespreken, kom ik graag langs voor een vrijblijvend gesprek.